. www.flemmingplatz.dk
Underviser, kursusleder, coach  
[ Underviser] [Kususleder] [ Coach] [ Kompetencer ] [ CV ] [ Kontakt ] [ Home ]
Underviser


I min tilgang til undervisning, arbejder jeg efter en fast agenda, for at skabe tryghed hos den pågældende gruppe. Agendaen fastsættes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker.

Min undervisning tager udgangspunkt i målgruppen, og de deltagerforudsætninger der er til stede. Undervisningen bliver vedkommende og interessant, da jeg altid forankrer teorien i praksis. Undervisningen krydres med relevante indslag, også gerne med et strejf af humor.

Jeg har fået mange gode tilbagemeldinger på min undervisningsstil, og det faglige udbytte af mine kurser. Blandt andet er har kursisterne udtalt, at der har været et godt vekselvirke mellem teori og praksis. Samtidig er det for mange en væsentlig force, at jeg til daglig arbejder med specialpædagogik og min funktion som boganmelder. Det skaber en naturlig kobling til den praksis de underviste står i til daglig. Samtidig med at et fagligt niveau sikres.

I undervisingen af børn med udviklingsforstyrrelser arbejder jeg ud fra følgende:Viden - barnets funktionsniveau - og endelig pædagogisk og læringsmæsssig handling.

Temaerne spænder over: Inklusion, psykisk sårbare børn, ADHD, konflikthåndtering, lærer pædagog samarbejde, stresshåndtering og praktiske værktøjer til dagligdagen i institution og skole. Jeg har senest udvidet mit område til voksenområdet også, da de samme funktionsnedsættelser fortsætter ind i voksenlivet. Blandt andet omkring daglig struktur og planlægnings- og overbliksvanskeligheder.